Privacy & Cookie statement

Uitgeverij Mozaïek is onderdeel van VBK Media B.V. Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van websites, diensten en producten van Uitgeverij Mozaïek.

Uitgeverij Mozaïek acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Uitgeverij Mozaïek houdt zich daarbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Mozaïek, Herculesplein 97, 3584AA Utrecht.

Verwerking van persoonsgegevens

Uitgeverij Mozaïek legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, een publicatie bestelt, uw interesse kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Uitgeverij Mozaïek. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens, (waaronder naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer), geslacht, geboortedatum, functiegegevens, opgegeven interesses, factuurgegevens, gegevens over betalingen, bestelde producten.

Uitgeverij Mozaïek verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;

  • Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van Uitgeverij Mozaïek;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Uitgeverij Mozaïek;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, onderhouden, optimaliseren en te beveiligen;

Gebruik van Cookies

Uitgeverij Mozaïek maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Afmelden

Uitgeverij Mozaïek houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@boekencentrum.nl

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een e-mail te sturen aan info@boekencentrum.nl

Beveiliging

Uitgeverij Mozaïek handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Bedrijfsoverdracht

Indien Uitgeverij Mozaïek, onderdelen of activa van Uitgeverij Mozaïek worden overgedragen aan een derde, zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen.

Vragen

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@boekencentrum.nl.

Wijzigingen

Uitgeverij Mozaïek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van Uitgeverij Mozaïek.