Voor (nieuwe) auteurs

Mozaïek – (literaire) romans 

Mozaïek is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van (literaire) fictie. De uitgeverij beschikt over coachende redacteuren. Dit laatste onderscheidt Mozaïek van veel andere uitgeverijen. Wij vinden het belangrijk om goed met de auteur samen te werken, om zo te komen tot een mooi boek. Lezers van Mozaïekromans gaan voor kwaliteit en diepgang.

Spreekt dit alles u aan, stuur dan uw manuscript uitsluitend via e-mail naar ons op. Per post ingestuurde manuscripten worden niet in behandeling genomen en ook niet geretourneerd.

Hoe werkt het?

U stuurt uw manuscript ter beoordeling naar Uitgeverij Mozaïek. LET OP! Wij accepteren alleen complete manuscripten met een synopsis. Of we een positieve uitgeefbeslissing nemen, is niet alleen afhankelijk van de kwaliteit van uw roman. Er wordt ook gekeken of uw manuscript past binnen ons fonds, en of de investering die gemoeid is met de productie van de roman redelijkerwijs kan worden terugverdiend. Voor de beoordeling van uw roman hebben wij maximaal 20 weken nodig. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Uiteraard zullen wij met oog op uw privacy uw manuscript met zorg behandelen.

Uw manuscript wordt alleen bekeken met het oog op een uitgave door onze uitgeverij. Als u louter op zoek bent naar begeleiding bij het schrijven zonder dat uw boek publicabel is, raden wij u aan contact te leggen met de verschillende manuscriptbeoordelingsbureaus die u op internet kunt vinden.

Als u graag uw manuscript door ons wilt laten uitgeven, dan is het van belang dat uw manuscript er verzorgd uitziet (bij voorkeur in een goed leesbaar lettertype, regelafstand anderhalf, op A4). Alleen goedverzorgde manuscripten of doordachte plannen komen in aanmerking voor een ontvangstbevestiging, en zo mogelijk voor een beoordeling door de uitgeverij. (Wellicht ten overvloede: losse verhalen, en vage ideeën vallen niet onder die noemer).

Ook kunt u – bij een positieve uitgeefbeslissing – met ons alternatieve vormen van uitgeven bespreken. Wij vinden het belangrijk om maatwerk te leveren en gaan graag in gesprek over de voorwaarden en mogelijkheden.

U kunt uw manuscript opsturen naar: manuscriptenmozaiek@vbkmedia.nl, t.a.v. Uitgeverij Mozaïek.

Klik hier voor meer informatie over de begeleiding van uitgeverij Mozaïek voor de publicatie van uw boek.

Klik hier voor meer informatie over de begeleiding van uitgeverij Mozaïek na de publicatie van uw boek.