Voor auteurs

Voor auteurs

Mozaïek is een toonaangevende uitgeverij op het gebied van (literaire) fictie. De uitgeverij beschikt over coachende redacteuren. Dit laatste onderscheidt Mozaïek van veel andere uitgeverijen. Wij vinden het belangrijk om goed met de auteur samen te werken, om zo te komen tot een mooi boek.

Uitgeverij Mozaïek ziet de auteur als zeer belangrijke gesprekspartner in het proces van de totstandkoming van een roman. Samen streven wij naar het hoogst haalbare. We bieden de auteur intensieve coaching waarin een open en eerlijk contact belangrijk is. Zo is de uitgeverij een onmisbare schakel om te komen tot een mooi, uitgebalanceerd en kwalitatief hoogstaand product.

Manuscripten

Als u een manuscript of boek ter beoordeling aan ons voor wilt leggen, kunt u het manuscript het beste voorzien van een begeleidende brief waarin u duidelijk beschrijft wie u bent, wat uw ervaring is, wat uw ambitie is en waar uw boek over gaat. Stuur uw manuscript uitsluitend per e-mail. Per post ingestuurde manuscripten, handgeschreven manuscripten, diskettes en cd-roms worden niet in behandeling genomen. Uiteraard zullen wij met oog op uw privacy uw manuscript met zorg behandelen. Ingezonden manuscripten per post worden niet geretourneerd.

Hoe werkt het

Vanwege het grote aantal manuscripten dat wij ontvangen en de zorg die wij aan de uitgeefbeslissing besteden, kan het enige tijd duren voordat u een reactie van ons ontvangt. U krijgt altijd antwoord. Wij voorzien niet in beoordelingsrapporten. In geval u een (uitgebreide) beoordeling wenst kunt u zich wenden tot een scriptbeoordelingsbureau. Voor auteursbegeleiding komen alleen auteurs in aanmerking die door ons zullen worden uitgegeven.

Als u uw manuscript aan ons wilt aanbieden, dan is het van belang dat de tekst er verzorgd uitziet. Denk aan voldoende regelafstand en een goede leesbare letter, bij voorkeur Times 12. Alleen goedverzorgde manuscripten of doordachte plannen komen in aanmerking voor een ontvangstbevestiging, en zo mogelijk voor een beoordeling door de uitgeverij. Wellicht ten overvloede: losse verhalen en vage ideeën vallen daar niet onder.

U kunt uw manuscript opsturen naar: manuscriptenmozaiek@vbkmedia.nl