Het proces vóór de publicatie van uw boek

Auteurs over Uitgeverij Mozaïek

Leendert van Wezel over Uitgeverij Mozaïek:

“Uitgeverij Mozaïek haalt het beste uit je naar boven. Dat is mijn ervaring.‘Nynke’ is dankzij de goede begeleiding van de redacteur veel beter dan het oorspronkelijke manuscript waarmee ik me bij Mozaïek meldde. Dat spreekt mij ook zo aan: ze ontzien je niet als auteur, zoeken echt je grenzen op en blijven tot op het laatst positief kritisch. Je merkt aan alle betrokkenen dat ze gaan voor kwaliteit en met minder geen genoegen nemen. Soms is dat even slikken, als je net dacht dat je ‘er was’. Maar per saldo daagt het je uit en zorgt het ervoor dat je je blijft ontwikkelen. Top!”

 

Irma Joubert over Uitgeverij Mozaïek:

“Mozaïek Uitgewers het vir my die deur na Europa oopgemaak. Ek vind die mense daar uiters bekwaam, professioneel en tegemoedkomend, ek vind hulle kommunikasie met my as skrywer oop en eerlik en ek vind dat niks ooit te veel moeite is wanneer hulle ’n mens kan help nie. Met my onlangse toer deur Nederland was ek uiters beïndruk met hulle puik organisasie en veral reklame: ek het in minder as tien dae vyftien boekhandelaars besoek en honderde lesers ontmoet: by Nijkerk meer dan 80, die aand op Urk 120 mense! Ek hoop dat my verbintenis met Mozaïek nog vele jare sal voorduur.”

 

Janne IJmker over Uitgeverij Mozaïek:

 

“Mijn ervaring met Mozaïek is dat een zorgvuldige redactie gewaarborgd is. Denk niet te snel dat jouw manuscript af is. Wees niet te eigenwijs, maar blijf wel autonoom. Ga samen met Mozaïek dat proces in en haal het beste uit jouw roman.”

 

Joke Verweerd over Uitgeverij Mozaïek:

“Een boek uit handen geven, dat is erg eng. Het verhaal is zo van mezelf, ik heb er zoveel dagen en nachten mee geworsteld en ik heb het zo gekoesterd. Een soort ‘verliefdheid’ waarin ik me heel kwetsbaar voel, want stel nou… dat alleen ik zie hoe mooi het is, dat alleen ik snap waarom dit verhaal verteld moest worden.

 

Het is maar goed dat ik weet dat er bij Mozaïek echte aandacht is: begrip voor mijn minder sterke kanten en enthousiasme en stimulans voor wat waardering waard is.

 

Tijdens het schrijven is het verhaal gewoon helemaal van mijzelf, daarna gaan we samen voor het beste product, mijn redacteur en ik.

Ja… en als er dan gezegd wordt dat hoofdstuk 13 er wel uitkan, dan vind ik dat niet leuk, maar ik vertrouw erop dat het boek er beter van wordt. En zonder hoofdstuk 13 had ik hoofdstuk 14 niet kunnen schrijven, dus was het toch geen verspilde energie…”

 

Els de Jong-van Gurp over Uitgeverij Mozaïek: Directeur BCB, brancheorganisatie voor het christelijke boeken- en muziekvak

‘Het is best lastig om je als directeur van de brancheorganisatie uit te spreken over één uitgeverij. Toch waag ik het er op.

Ik vind het beleid van Mozaïek ten aanzien van het ontwikkelen van Nederlandse christelijke romans van een onderscheidend niveau. Ik juich alle initiatieven toe waarbij Nederlandse schrijvers gestimuleerd worden prachtige romans te schrijven die werkelijk iets toevoegen. Maar ik zie duidelijk dat Mozaïek daarin het voortouw genomen heeft. Collega-uitgeverijen nemen de uitdaging aan en volgen Mozaïek op deze smalle weg.

Het team van Mozaïek heeft met liefde voor de literatuur, volhardende en betrouwbare begeleiding van de auteurs en een gezond oog voor de markt en de consument een romanfonds neergezet waar je u tegen zegt. Ik verwacht er nog veel van. En van de collega-uitgevers natuurlijk. Want hoe meer er groeit en bloeit, hoe beter.’

 

Algemeen

Uitgeverij Mozaïek (1999) is onderdeel van Boekencentrum Uitgevers en richt zich op het uitgeven van kwaliteitsfictie. Het fonds van Mozaïek onderscheidt zich door te focussen op kwaliteit, en biedt middels de door haar uitgebrachte romans onderwerpen die ertoe doen. Geschiedenis, psychologie, religie en zingeving zijn belangrijke thema’s. Uitgeverij Mozaïek is gespecialiseerd in auteursbegeleiding & coaching. Distributie van de titels vindt plaats via algemene (boekhandels-) kanalen en via specifiek christelijke kanalen.

Het fonds van Mozaïek bestaat uit twee romangroepen:

Nederlandstalige fictie
Hierin is Mozaïek een belangrijke speler op de markt. Mozaïek investeert in coaching en ontwikkeling van romanauteurs.

Vertaalde fictie

Behalve op Engelstalige fictie richt Mozaïek zich sterk op het Zuid-Afrikaanse taalgebied; daarnaast worden incidenteel ook Spaans, Frans en Duits werk vertaald. Mozaïek ontwikkelt zich in de markt tot kwaliteitsfonds, waarbij het logo een kwaliteitslabel is geworden. Doordat belangstelling voor diepgang en zingeving in algemene zin groeiende is, en het aanbod kwaliteitsfictie gestaag groeit, vergroot Mozaïek ook langzaam maar zeker haar marktaandeel in zowel de christelijke als de algemene markt.

Mozaïek neemt deel aan talloze activiteiten op gebied van (ontwikkeling van) literatuur. Auteurs van Uitgeverij Mozaïek zijn actief in de vorm van lezingen en boekhandelsbezoeken. Ze worden met enige regelmaat uitgenodigd om deel te nemen aan eervolle projecten zoals het BCB-actieboek, leeskringen, letterfestival, Podium NU, CLO-literatuurdag enz.

Uitgeverij Mozaïek ziet de auteur als zeer belangrijke gesprekspartner in het proces van de totstandkoming van een roman. Samen streven zij naar het hoogst haalbare. Mozaïek biedt de auteur intensieve coaching waarin een open en eerlijk contact heel belangrijk is. Zo is de uitgeverij een onmisbare schakel om te komen tot een mooi, uitgebalanceerd en kwalitatief hoogstaand product.

De uitgeverij weet zich omringd door professionele medewerkers. Freelancers en redacteuren verzorgen redactie & coaching, schrijven leesrapporten en zijn medeverantwoordelijk voor de productontwikkeling. Vertalers kruipen door de brontekst om er een kwalitatieve en puur Nederlandse versie van te maken. Voor Mozaïek is het werken in een team belangrijk.

Regelmatig beschikt Uitgeverij Mozaïek over stagiaires afkomstig van de postdoctorale opleiding voor (literair) redacteur: Master redacteur/editor (UvA)

Voor wie geïnteresseerd is, klik hier voor meer informatie.

De medewerkers

Vele tientallen redacteuren, correctoren, vertalers en vormgevers werken samen met Uitgeverij Mozaïek.

De genres

Uitgeverij Mozaïek geeft boeken uit in de volgende genres:

* Nederlandse (literaire) romans
* Vertaalde (literaire) romans
* Verhalenbundels, kerstverhalen
* Poëzie
* Geschenkboeken
* Prentenboeken
* Kinderboeken
* Jeugdboeken/young adult

Genres voor kinderen bestaan hoofdzakelijk uit leesboeken en prentenboeken, en vallen onder het label Mozaïek Junior. Daarnaast worden onder dit label enkele kinderbijbelgerelateerde producten op de markt gebracht.

Van alle uitgebrachte genres is het aandeel romans het grootst.

Voor een compleet overzicht van de titels in het fonds van Mozaïek verwijzen we u naar de fondslijst

Voor een overzicht van de kinderboeken die vallen onder Mozaïek Junior: klik hier

 

Nederlandstalige fictie

In Nederland bestaat geen universitaire of HBO-opleiding voor auteurs die (literaire) fictie willen schrijven, zoals die bijvoorbeeld in de VS bestaat. Voor zover bekend is in Nederland de Schrijversvakschool de enige opleiding waarbij het schrijven van fictie systematisch wordt onderwezen. Voor informatie: de schrijversvakschool. Er zijn wel verschillende schrijfcursussen waar basisvaardigheden worden onderwezen, zoals Script Plus. Verder is veel materiaal op internet te vinden. Het is voor schrijvers (in spe) de moeite waard om op internet te zoeken naar documentatie op gebied van dramatheorie, romantheorie, scene schrijven, plots enz, om zo de eigenvaardigheden te verrijken.

Omdat het aantal opleidingen in Nederland dun gezaaid is ziet Mozaïek het als taak om talentvolle auteurs te coachen op gebied van fictieschrijven.

Coaching
Uitgeverij Mozaïek bouwt aan een kwaliteitsfonds. Dit doet zij niet alleen door kansrijke manuscripten uit te geven, maar ook door talentvolle auteurs een begeleidingstraject aan te bieden (mits het aangeboden manuscript voldoende potentie heeft).

Wat houdt coaching in?
Als de uitgever bij een auteur voldoende talent ziet, maar het manuscript nog niet publicabel is, kan een coachingstraject worden voorgesteld. De uitgever en de auteur bespreken dan samen de mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Een coachingstraject sluit aan bij bestaande expertise van de auteur, is dus geen vastomlijnd program, maar er is veeleer sprake van maatwerk. Zo is het mogelijk dat de uitgever de auteur uitdaagt om met stijlproeven te komen, plots te verzinnen, kortom schrijfgrenzen te verkennen. Het coachingstraject is doorgaans vrijblijvend. De uitgever volgt de ontwikkelingen met grote interesse, om zo te zien of een traject kan uitmonden in een heuse roman. Voorwaarde is dat de auteur zelfstandig en onafhankelijk blijft in zijn of haar keuzes. De uitgever is hierin slechts degene die de auteur in beweging wil brengen, de auteur kiest zelf zijn eigen (vertel)route. Het gaat de uitgeverij om het aanreiken van tools waardoor de expertise van de auteur wordt vergroot, en de kwaliteit van (aankomend) manuscript wordt verbeterd. Uiteindelijk gaat het om vertelkracht, om iets onvergetelijks tot stand te brengen, al is het maar die ene scene die je als lezer daarna nooit meer zal vergeten.

Redactie
Mozaïek huldigt het standpunt dat een goede redactie van groot belang is voor de kwaliteit van een boek. Een ingeleverd manuscript wordt bij Uitgeverij Mozaïek altijd door minimaal één redacteur en één meelezer gelezen. Er is altijd ruimte voor overleg. Uitgeverij Mozaïek hecht groot belang aan de inbreng van de auteur.

Vaak volgen diverse rondes met feedback op gebied van inhoud of stijl. Bij elke versie wordt het manuscript beter, tot uiteindelijk auteur en redacteur beiden tevreden zijn over de inhoud. In dit stadium leest meestal ook iemand van de marketing mee, zodat deze de verkoopstrategie van het boek kan voorbereiden.

Daarna wordt de roman voorbereid voor het drukproces. Een van de redacteuren leest de tekst zeer nauwkeurig door, en tekent alles aan wat niet mooi, fout of onlogisch is. Zeker wanneer een tekst verschillende keren is herschreven, sluipen er gemakkelijk foutjes in. De auteur krijgt wederom de gelegenheid deze feedback te verwerken. De auteur is dus voortdurend betrokken bij het hele proces.

Correctie
Wanneer ook de bureauredactie tevreden is op zinsniveau, wordt de tekst naar een corrector gestuurd. Die neemt de hele tekst nogmaals nauwkeurig na, en tekent alle taal-, stijl- en spelfouten aan, evenals eventuele inhoudelijke foutjes die door de redactie over het hoofd gezien zijn. Ook deze correcties krijgt de auteur ter verwerking aangeboden.

Is uiteindelijk de hele tekst ‘schoon’, dan wordt de roman gezet en krijgt de auteur een drukproef. Deze drukproef wordt doorgaans ook nog geheel gecorrigeerd. Pas als alle drukproefcorrecties verwerkt zijn, kan het boek naar de drukker. Intussen is in nauw overleg met de auteur een omslag ontworpen, een titel gekozen en een flaptekst geschreven, en is de roman door de vertegenwoordigers gepresenteerd aan de boekwinkels.

En dan ligt het boek in de schappen, en is het wachten op recensies… Het boek komt niet alleen concreet in de winkelschappen van honderden boekhandels te liggen, maar ook in virtuele vorm in de vele webshops.

Vertaalde fictie
De weg waarlangs een vertaalde roman bij Mozaïek verschijnt is totaal anders. De acquirerend redacteur is voortdurend op zoek naar buitenlandse fictie die reeds is verschenen, of binnenkort zal verschijnen. De redacteur bezoekt internationale vakbeurzen, en heeft contacten met literair agenten en buitenlandse uitgevers. Soms wordt Mozaïek rechtstreeks getipt door buitenlandse auteurs die graag bij uitgeverij Mozaïek willen verschijnen.

De literair agenten en buitenlandse uitgevers bieden doorlopend manuscripten aan (meest in het Engels, verder in Afrikaans, Duits, Spaans, Frans, maar soms in andere talen: Fins, Italiaans…), die Mozaïek moet schiften en selecteren. De uitgeverij heeft hiervoor ‘meelezers’: uiterst vakkundige romanliefhebbers die vanuit verschillende achtergronden hun beoordeling maken. Onder onze meelezers zijn een boekhandelaar, een student, een huismoeder, een leeskringlezer, enzovoorts. Zij beoordelen de buitenlandse manuscripten op hun uitgeefkansen aan de hand van concrete criteria die voor Mozaïek van belang zijn.

Inmiddels heeft Mozaïek zich gespecialiseerd in vertaalde fictie uit Zuid-Afrika. Met name Irma Joubert is een groot auteur voor Mozaïek. Met haar als boegbeeld is Mozaïek een specialist aan het worden op gebied van Zuid-Afrikaanse fictie. Er is inmiddels een netwerk opgebouwd van contacten met spilfiguren in het domein van Zuid-Afrikaanse fictie, zoals de verschillende Zuid-Afrikaanse uitgevers, docenten en hoogleraren Afrikaanse letterkunde, zowel in Nederland als in Zuid-Afrika, het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam, de pers in Zuid-Afrika enzovoorts.

Voor Irma Joubert haar heeft Mozaïek een auteurstournee op touw gezet. Gedurende 10 dagen werd de auteur, vrijwel voortdurend vergezeld van haar redacteur en vertaler, naar een 15-tal boekhandels begeleid om haar lezers te ontmoeten; er kwamen honderden lezers op af. Daarnaast waren er interviews geregeld in diverse media.

Niet onvermeld mag blijven dat Mozaïek gebruik maakt van de deskundigheid van zeer goede vertalers, onder wie Riet de Jong-Goossens (Nijhoffprijs voor vertalers 2011) en Dorienke de Vries (vaste vertaler van Irma Joubert).

Mozaïek is in elk geval jaarlijks aanwezig op de twee grote internationale boekenvakbeurzen: de London Book Fair en de Frankfurter BuchMesse. Met name om de vertaalde interessante uitgaven in te kopen. Vanwege de frequente buitenlandse contacten heeft Mozaïek hier ook een goede ingang om veelbelovende Nederlandse auteurs aan buitenlandse uitgeverijen te presenteren: aan de hand van enkele vertaalde hoofdstukken en een samenvatting van het verhaal wordt de roman aan diverse uitgevers en agenten aangeboden, fysiek tijdens de vakbeurzen of daarbuiten. Dit heeft in enkele gevallen ook daadwerkelijk tot een vertaling geleid:

* Frans Willem Verbaas: Gottliches Feuer (Heilig Vuur, Neukirchener, 2012)

* Joke Verweerd: Späte Ernte (Snoeitijd, Brunnen, 2006) Ein Kleid aus roter Seide (Binnenstebuiten, Brunnen, 2004)

* Maurits Tompot & Ines van Bokhoven: Das Vermächtnis des Erasmus (Het geheim van Erasmus, Brunnen, 2008), Janne IJmker Achtunddreiβig Nächte (Achtendertig Nachten, Brunnen, 2008).