Het proces ná de publicatie van uw boek

Promotie & Marketing
Promotie is een samenspel van auteur & uitgeverij. Voor boekpresentaties, auteurstour, lezingen, en events geldt: alles in overleg met de auteur.

Uitgeverij Mozaïek hecht eraan dat auteurs zelf initiatieven ontwikkelen. Promotie is effectief als ook de auteurs bereid zijn daar een steentje aan bij te dragen. Niets is leuker voor de boekhandel dan een echte auteur in de winkel te hebben! Authenticiteit speelt een grote rol: actieve deelname van de auteur aan uitnodigingen, events, lezingen, sociale media zorgen mede voor het vergroten van de afzet van een titel. Uitgeverij Mozaïek ziet voor zichzelf een ondersteunende taak weggelegd, adviseert bij presentaties, levert knowhow, verzorgt uitnodigingen, en PR materiaal.
Uitgekiende marketing is uiterst belangrijk. Het is de kunst om op zo veel mogelijk terreinen aanwezig te zijn, voortdurend met interessante informatie het publieke domein te betreden en zo vaak mogelijk de publiciteit te halen. Onze marketingactiviteiten zijn dan ook zeer divers. Om u een indruk te geven:

* Prijsvragen op publiekssites waar een Mozaïektitel te winnen is;
* Actie met tijdelijk een voordelig/gratis te downloaden e-book
* Romankatern in Lees- & Luister, aanbiedingen in Eva, Margriet, Linda
* Twitteractie met prijs-element via PleaseReTweet
* Maandelijkse digitale nieuwsbrief van Mozaïek
* Filmpjes op youtube
* Boekhandelstour
* Goede contacten met dagbladen en tijdschriften
* Goede contacten met vakbladen (Boekblad) en vakorganisaties (Christelijk Literair Overleg)
* Gespreksvragen voor leeskringen: klik hier

 

Internet en Sociale Media

Verkoop via internet (via de talrijke webshops) is groeiende en neemt een steeds belangrijker plek in in de totale distributie. Ook de auteurs ontwikkelen zich tot ondernemers en verkopen via hun eigen website hun eigen titels. Hierin is Uitgeverij Mozaïek ondersteunend: als de auteur graag via de eigen website de eigen boeken wil verkopen, dan kan een koppeling worden aangebracht met de website van Mozaïek, waardoor de auteur niet belast wordt met logistiek en verzending. Over elke transactie keert de uitgeverij commissie uit aan de webmaster. Dit is een uiterst succesvol programma; momenteel zijn bijna 1.100 websites aangesloten.

Mozaïek is actief op Facebook en Twitter en werkt samen met verschillende websites en –shops. Icoontjes

De digitale nieuwsbrief is een belangrijk instrument om particulieren en geïnteresseerden op de hoogte te stellen van onze uitgaven. We werven actief e-mailadressen. Database groeit elke maand.

Het laatste jaar zijn diverse filmpjes gemaakt bij de Mozaïekromans, om zo ook via You Tube de boeken te promoten.
Uitgeverij Mozaïek heeft een eigen Facebookpagina.

Prijzen

Mozaïek heeft al veel prijzen en nominaties in de wacht gesleept, de meeste staan op de website, onder “Bekroningen en nominaties”; het boek Lafcadio (met vertaling door Kader Abdolah en Bahar Abdolah) ontving de eerste prijs van de Kinder- en jeugdjury van Vlaanderen. Een andere opmerkelijke prijs is de C. Buddingh-prijs voor de poëziebundel Mos en gladde paadjes van Jane Leusink. Drie jaar sleepten Mozaïekauteurs de Publieksprijs Christelijk Boek in de wacht (respectievelijk in 2007, 2008 en 2005). Janne IJmker, Guurtje Leguijt, en Joke Verweerd groeiden uit tot bestsellerauteurs. Ook heeft Mozaïek enkele succesvolle buitenlandse auteurs in het fonds ondergebracht: Pulitzerprijswinnaar Marilynne Robinson, thrillerschrijver Joel C. Rosenberg, de Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Irma Joubert.

Mozaïek en duurzaamheid

Als bedrijf voelt Boekencentrum|Mozaïek zich verantwoordelijk om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te ondernemen. Vrijwel alle Mozaïekromans worden gedrukt bij drukkerij Wilco. Bij drukkerij Wilco wordt het merendeel van de opdrachten op FSC-papier gedrukt. Bovendien gebruikt het bedrijf uitsluitend bioinkt, waar geen chemicaliën in zitten. Met bioinkt is minder water nodig bij de recycling van oud papier en blijven geen giftige stoffen achter. Sinds juli 2011 koopt de drukker CO2-credits in om al haar werkzaamheden te compenseren (bron: Trouw 6 juli 2012). Mozaïek ontwikkelt van vrijwel elke roman een ebook, maar het is maar de vraag of dit duurzaamheid ten goede komt. De productie van een enkele ereader alleen staat al gelijk aan de productie van 40 – 50 boeken. Bovendien zijn boeken biologische afbreekbaar. Nederland is wereldwijd koploper in recycling. Van papier en karton wordt 90% ingezameld & hergebruikt.

 

Distributie
Grosso modo wordt ruim 50% van de Mozaïektitels in de algemene boekhandel of via algemene webshops verkocht, en 50% via christelijke boekhandel of webshops.
Een gemiddeld overzicht van de verkopen van een Mozaïekboek laat een enorme diversiteit zien. Hierbij een impressie van boekhandels die regelmatig een Mozaïekroman afnemen. Er zijn er nog veel meer op te noemen. Onderstaand laat evenwel de verdeling zien tussen algemene kanalen en christelijke kanalen.

Bol.com (grootste klant), Bruna (grote klant), Kemenade & Hollaers, Bruna, De Hoeksteen, Boekhandel Beatrijs, Nawijn & Polak, Cosmox, De Korf, Boomker, Osinga, Akershoek, Pasman, Van Kooten, De Schuilplaats, Readshop, Plantage Books, De Drukkerij, Paagman, Vos & Van der Leer, Neema, Groenveld, Huizinga, Karssen, Brugzicht, De koperen tuin, Larense boekhandel, VU boekhandel, AKO online, Libris, Houtschild, Boekhandel Smit, Boekhandel Goedhart, Boekhandel van Rietschoten.

Uitgeverij Mozaïek werkt nauw samen met de volgende groothandels/distributeurs:

Centraal Boekhuis

* Het hele fonds van Uitgeverij Mozaïek is integraal aanwezig
* 90% van de boekhandels in Nederland zijn bij CB aangesloten
* Dit is een groot voordeel t.o.v. andere kleine uitgeverijen (christelijk en niet-christelijk) waarvan de voorraad niet bij CB ligt.
* Het online systeem van CB is het meest geraadpleegde systeem in Nederland. De gegevens van onze boeken zijn altijd te raadplegen, door elke aangesloten boekhandel.

CBC ’t Gulden Boek

* Distributeur voor de christelijke boekhandel (ca. 350 winkels)
* Hele fonds integraal leverbaar
* Veel algemene uitgevers hebben geen aansluiting bij CBC, hier biedt Boekencentrum dus een groot voordeel. Zeker in geval van uitgaven met raakvlakken met religie is distributie via CBC van groot belang.

Distributie in België

Zwaan

* Distribueert de boeken van Uitgeverij Mozaïek in België, zowel ten behoeve van de christelijke als de algemene boekhandel.

Inkoopbeurzen
Uitgeverij Mozaïek neemt deel aan de volgende inkoopbeurzen:

Intres

* Landelijke keten van grote boekhandels (Libris, denk aan Fanoy/De Drvkkery) en Blz.
* 3 x per jaar inkoopbeurs waar wij de boekhandelaren ontmoeten
* Geautomatiseerde aanlevering van digitale boekinformatie voor de webshop

Gau

 

* De beurs van de Groep Algemene Uitgevers (Gau) waar ook Boekencentrum lid van is.
* 3 x per jaar inkoopbeurs waar wij een eigen stand hebben

BCB Inkoopbeurs

 

* Inkoopbeurs voor de christelijke boekhandel
* 2 x per jaar inkoopbeurs waar wij een eigen stand hebben

 

Belangrijke boekhandels voor Mozaïek:

Bol.com

* 2 x per jaar overleg met de productmanager
* Bol.com maakt gebruik van gegevens in Centraal Boekhuis
* Wij leveren Bol.com de benodigde digitale boekgegevens aan
* Alle boeken van Mozaïek zijn te vinden op Bol.com

 

Intres; zie hierboven

 

Byblos

Inkoopvereniging van de 25 grootste en professionele christelijke boekhandels
Samenwerkingsovereenkomst waarin o.m. zaken zijn geregeld als leveringscondities en samenwerking op het gebied van gezamenlijke promotie

 

Bruna

Smal assortiment, gericht op bestsellers (‘top 60’)
Laagdrempelige winkels, fijnmazig landelijk netwerk
Aangesloten bij Centraal Boekhuis
Een van de grote afnemers van onze titels, 95% op bestelling, maar vervult voor ons dus een belangrijke functie

 

Plantage Books & More

Landelijke keten, middelgrote boekhandels
Werkt samen met Scholtens
Afhankelijk van de locatie van belang voor Boekencentrum

 

Abdijwinkels

Belangrijke winkels voor spiritueel getinte boeken
Vaak publiekstrekkers in hun omgeving
Rechtstreekse distributie
Boekencentrum/Mozaïek levert ook rechtstreeks uit aan particulieren. Bestellingen komen tot stand per telefoon, via de website en via twitter/DM.
Evenementen

 

PodiumNU (voorheen Letterfestival)

Mozaïek levert een actieve bijdrage aan de organisatie van dit evenement
1 x per jaar, bij aanvang van de boekenweek
Genereert veel free publicity

 

Workshops voor auteurs

Mozaïek organiseert regelmatig workshops, of verzorgt workshops tijdens boekenevents.

Samenwerking met partners

Algemene uitgevers
Mozaïek werkt soms samen met algemene literaire uitgevers die zelf geen sterke positie hebben in de christelijke markt. Dit zijn kansrijke samenwerkingsvormen gebleken. Uitgeverijen met wie we deze vorm van ‘co-uitgeverschap’ zijn aangegaan: De Arbeiderspers (Gilead en de andere romans van Marilynne Robinson); Ambo/Anthos (De eindigheid der dagen, Peter Hobbs), en Uitgeverij Luisterlezen (luisterboek Achtendertig Nachten, Janne IJmker). Verder zijn er goede contacten met Uitgeverij Cossee waarbij soms samengewerkt wordt op gebied van (kansrijke) toptitels.

Dagbladen en tijdschriften, radio en tv
Uitgeverij Mozaïek organiseert regelmatig verhalenwedstrijden om zodoende potentieel talent te ontdekken.

Uitgeverij heeft met vrijwel alle relevante media uitstekende contacten, en is voorzien van een groot netwerk.

Boekblad
Uitgeverij Mozaïek is door Boekblad gevraagd een cursus te verzorgen over auteurs & Sociale media; regelmatig worden de ontwikkelingen bij Mozaïek & Boekencentrum door Boekblad gevolgd en besteedt Boekblad aandacht aan de innovatie op gebied van digitale media.

Digitale ontsluiting Mozaïektitels
Mozaïek is voortdurend in ontwikkeling, op zoek naar nieuwe uitgeefvormen. Hieronder een aantal van de initiatieven en acties.

E-book
Uiteraard verschijnen alle Mozaïek-titels in e-book.

Acties met ebooks
Tegen zeer lage prijzen wordt gestunt met ebooks. De ebooks van Mozaïek zijn o.a. te vinden op www.bol.comwww.ereaders.nl/ebooks, en op de websites van de talrijke boekhandels.

Yindo
Dat je e-books kunt kopen zal bij de meeste lezers inmiddels bekend zijn. Dat je e-books ook kunt lenen of huren is nog een onbekende service. Deze dienst wordt o.a. verleend door Yindo (www.yindo.nl).
Op dit moment zijn er 29 titels van Mozaïek/Boekencentrum bij Yindo te leen/te huur. Het gaat met name om grotere naslagwerken, waarvan veel lezers maar één of enkele hoofdstukken willen lezen. Zie voor alle titels van Mozaïek/Boekencentrum: www.yindo.nl.